Kategori: Yaşa Göre Hikayeler

Konuşan Baykuşlar

Çok eski zamanlarda çocukların gülmediği, kuşların ötmediği, güllerin kokmadığı bir ülke vardı. Bu...

Çamurlu Ayakkabı

Uzun yıllar önce yaşamış bir alim vardı. İnsanlar onu çok sever onun bilgisine güvenirlerdi. Bu...

Parlayan Kılıç

Venedik elçisi Antonio Giustiniani, Yavuz Sultan Selim’in huzuruna girer. Yeri öpüp...

Fatih ve Hocazade

Sultan Mehmed Han (Fâtih) Osmanlı tahtına oturup da onun âlimlere muhabbeti ve lütf-u ihsânı ün...

Fetih Vaktidir

Sultan Üçüncü Mehmed Hanla birlikte Eğri Seferine katılan Şemseddin Sivasi hazretleri nin...