Şehr-i Bulgar’da halk bolluk içinde yaşayıp, ilerlemiş. Bir gün Hantimir isimli Moğol hanı gelip Bulgar’ı yakıp yıkmış.

Halk başta çok şiddetli savaşmış.

Bu savaşta Hanın sol dizine ok saplanmış, han topal olmuş.

Bundan sonra onu Aksak Timur diye anmaya başlamışlar.

Aksak Timur, Şehr-i Bulgar’ı tamamen tahrip etmiş.

Burada yaşamaya imkân kalmayınca, bir kabilenin anası olan Toybike isimli bir ihtiyar kadın on beş kadar kişiyi yanına alıp yelkenli bir gemi ile İdil boyunca gitmiş.

Toybike nine kazanını bırakmamış.

Zira kazan yiyecek-içecek, bolluk-bereket sembolü imiş.

Kazan altı podluk imiş, zincirleri de tam altı pod imiş. (1 Pod: 16,3 kg.)

Yelkenli gemiyle gelirken, yolcular beğendikleri bir kıyıda inmişler.

Burada yerleşmişler.

Yaşadıkları yerde yer altına bu kazanı gömmüşler: Bize yiyecek-içecek, iyi talih getirsin, demişler.

Burada Kazan şehrini kurmaya başlamışlar.

Zincirli kazan şimdi de yerin altında duruyor, ama onun yerini bilen yok.

Kaynak: Kültür Bakanlığı

You may also like

Alp Dağı

Alp Dağı

Eski zamanlarda bir ihtiyar adam ile bir nine varmış. Bunların bir de oğulları varmış. Oğulları ...

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir