Timurlenk Kulesi, Şimdiki Barna* köyü yakınlarında Timurlenk Han ile başka bir han arasında büyük savaşlar olmuş. Çarpışmaların birinde Timurlenk’in askerleri galip gelmiş. Pek çok adamı esir etmişler. Bunlar arasında yenik Hanın oğlu da varmış. Anlatılanlara göre bu, çok yakışıklı ve kahraman bir delikanlı imiş. Timurlenk bunu yer altı zindanına kapatıp, başına da bir nöbetçi koydurmuş.

Timurlenk’in kızı bu delikanlının yakışıklılığı ve kahramanlığı hakkında söylenenleri işitmişmiş. Onun zindana konduğunu öğrenip yanına gitmek istemiş. Karanlık gecelerin birinde gelmiş bu zindana. Nasıl ettiyse nöbetçileri razı edip delikanlının yanına girmiş. Görüşüp söyleşmişler, birbirlerini pek sevmişler. Aşık olmuş bunlar. O gece ikisi kaçıp gitmeye karar vermişler. Kız nöbetçilerle söyleşip zindanı açtırmış, ikisi birlikte kaçıp gitmişler. Kaçaklar sabah oluncaya kadar çok uzağa gidememişler. Barna köyü yakınlarında Kisene Gölü boyunda sazlıklar içinde gizlenmişler.

Bunların yiyecekleri de, içecekleri de yokmuş. Ne yapsınlar. Yiğit yiyecek bulmaya gitmiş. Kız, sazlıkta kalmış. Yiğit dönüp geldiğinde ne görsün, kız ölmüş. Elbiseleri, vücudu parçalanmış. Onu, delikanlı yok iken, yırtıcı hayvanlar parçalamışlar. Yiğit ne yapsın. Sevgilisinin cenazesi yanında ağlamış, ağlamış; sonra memleketine kaçıp gitmeye mecbur olmuş. Gitmezdi, ama arkasından Timurlenk’in askerleri gelmekte imiş. Neyse, yiğit kendi ülkesine doğru kaçıp gitmiş. Timurlenk’in askerleri kızın ölüsünü bulup getirmişler. Han, kızının ölüsünü görünce çok öfkelenmiş, çok da üzülmüş. Öfkelenmiş, çünkü kızı düşmanıyla kaçıp gitmiş.

Üzülmüş, çünkü o  Barna: Çilebe bölgesinde bu isimde rayon merkezi, “güzel bir kule yaptırmış : Çilebe’ye bağlı Barna kasabası yanında türbe tipindeki 16 metrelik bu bina halen mevcuttur. Halk arasında buna “Timurlenk (Tamirlan) Minaresi denmektedir.

biricik sevgili kızı. Kızı büyük bir ihtiramla Kisene Gölü yanında gömmüşler. Kabrinin üstüne Timurlenk, kızının hatırası için güzel bir kule yaptırmış. O civarda tuğla yapacak balçık olmadığından, askerler yirmi otuz kilometrelik sıralar oluşturup tuğlaları elden ele taşımışlar.

RAMAZAN SEVİNCİNİZE ORTAĞIM

You may also like

Haydutların Mağarası

Haydutların Mağarası

Haydutların Mağarası, Uzun kış akşamlan yel bacada ıslık çaldığında, ku-durmuş deniz gibi gürültü çıkardığında Tatarlar ...
Aksak Timur

Aksak Timur

Aksak Timur, Bir köyde Abdullah isminde bir adam varmış. * Bunun hatunu hamile imiş. O sırada ...

Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir