Yılan Dağı

Sak-Suk

Sak-Suk Bir zamanlar bir kan koca varmış. Bunların bir oğulları ile bir kızları varmış. Bunlar ...
Eyne İle Geyne

Ayuküydirgen

Ayuküydirgen Çok eski zamanlarda, bundan yüzlerce yıl önce, Bulgar devleti topraklarından şimdiki Tataristan Cumhuriyetinin Zöye ...
Güldirsin

Güldirsin

Güldirsin Vaktiyle Harzem ülkesinde Gülistan derler ahad edilmiş bir yer varmış. (ahad edilmek: Rahata kavuşmak) ...
teveş

Teveş

TEVEŞ Yürümüşler Başkurtlar bir kurdun ardı sıra, Yurt kurmuşlar güzel Ural dağlarına. Atlarından yılkı, davarlarından sürü, ...
Nevruz Çiçeği

Nevruz Çiçeği

NEVRUZ ÇİÇEĞİ Karlar eriyip sular coşanda, bahar ayları gelende kırları bir çiçek şenlendirir. Müjdeler olsun ...
Başkurt

Başkurt

Başkurt Çok eski yıllarda Orta Asya’nın karlı dağlarında yaşayan bir babanın birbirinden bahadır dört oğlu ...