Adaleti ile ün salmış olan ikinci Halife Hz Ömer toplumsal ve siyasal hayatta adaletin sağlanması için birçok önlem almış kararlar yayınlamıştı. Bu kararlardan biri de süt üreticileri ile ilgiliydi. Halife Ömer, süt üreticilerinin süte su katmasını yasaklamış ve bu emrini her tarafa duyurmuştu.

Şehrin asayişini kontrol etmek için bir gece Medine’de dolaşırken yorulur ve biraz dinlenmek üzere bir evin duvarına yaslanır. İstemeden de olsa evin içinde anne ile kızı arasında geçen şu konuşmayı duyar:
Anne:
“Haydi kızım kalk da sütlere biraz su katı ver.”
Kız:
“Halifenin sütleri su katılmasını yasakladığını bilmiyor musun anne?”
Anne:
“Evet biliyorum.”
Kız:
“Öyleyse halifeliğin yasakladığı bir işi nasıl yapabilirim?”


“Kalk da su koy şu sütlere… Gecenin bu vaktinde Ömer seni beni nereden görecek.”
Kız:
“Ömer görmez ama Rabb’im görür vallahi ben, onun göreceği yerde yapmadığım bir işi görmediği yerde de yapmam.”

Hanife Ömer, bu konuşmaları dinledikten sonra evine döner. iyi bir terbiye ve yüksek ahlak sahibi bu fakir kızı oğlu Âsım’a ister ve onunla evlendirir.

İşte Allah inancının ve bu inançtan kaynaklanan ahlakın insanın davranışlarına olumlu tesiri…


İşin özü başkası görmüyorsa da Allah görüyor yaklaşımıdır.

Rivayet edilir ki İslam tarihinin beşinci Raşit halifesi Ömer ibni Abdülaziz’in anne tarafı bu evliliktendir.

Hikayelerle Kavramlar-1 Hüseyin Özhazar

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir