Sihirli Adadaki Büyük Ağaç, Kaptan Tuto, özgürce gemisiyle denizlerde dolaşmayı çok severdi. Bir gece fırtına koptu ve gemisi battı. Kaptan Tuto bir
tahta parçasına tutunarak kurtulmayı başarmıştı ama dalgalarla beraber oradan oraya sürüklendi durdu. Güneş doğduğunda kendisini bir adada buldu. Adanın tam ortasında kocaman bir ağaç vardı. Adayı keşfetmek için dolaşmaya başladı. Biraz gezindikten sonra adanın, Periler ve Cadılar’ın yaşadığı sihirli bir yer olduğunu anladı. Sonra büyük bir ağacın altında oturup adada ne yapacağına dair düşüncelere daldı.

Kaptan Tuto böyle düşünürken, onun adaya geldiğini fark eden Kötü Yürekli Cadılar, çok güzel bir sofra hazırlayarak Kaptan Tuto’yu kendi bölgelerine çağırdılar. Ziyafetin sonunda cadılardan biri Kaptan Tuto’ya “Büyük Ağaç’ı keserek kendine bir gemi yapabilirsin. Böylece adadan kurtulabilirsin” dedi. “Bu çok güzel bir fikir” dedi başka bir cadı. Ardından Kaptan Tuto’ya sihirli bir balta verdiler.

Kaptan Tuto bu düşüncelerle oradan ayrılarak Büyük Ağaç’ın yanına geldi. Şöyle bir etrafına bakındı. “Evet, bu ağaçtan bir gemi yaparsam adadan kurtulabilir ve tekrar özgürce denizlerde dolaşabilirim” dedi. O sırada adanın
diğer tarafında yaşayan İyi Yürekli Periler, Kaptan Tuto’nun yanına geldiler.

Kaptan Tuto olup bitenleri perilere anlattı. Periler de Kaptan Tuto’ya, “Büyük Ağaç sihirlidir ve adamız için çok önemlidir. Her yıl göç mevsiminde göçmen kuşlar buraya gelerek ağacın üstünde dinlenirler. Büyük Ağaç’ı kesmemelisin” dediler. Sonra Kaptan Tuto’nun yanından ayrıldılar.

Kaptan Tuto, bütün gece düşünüp durdu. “Kendimi kurtarmak için Büyük Ağaç’tan bir gemi mi yapmalıyım, yoksa kuşların dinlenebilmesi için Büyük Ağaç’ı kesmemeli miyim?” Sabah olunca İyi Yürekli Periler ve Kötü Yürekli Cadılar, Büyük Ağaç’ın etrafında toplandılar. Kaptan Tuto da elindeki baltayla  oradaydı.

Kötü Yürekli Cadılar “Ağacı kesmelisin. Böylece kendine gemi yapabilirsin. Kes, kes…” diye bağırırken, bu sırada İyi Yürekli Periler ise, “Ağacı kesmemelisin, kuşları düşünmelisin. Kesme, kesme…” diye bağırıyorlardı.

Sonra birden sessizlik oldu. Kaptan Tuto, baltasını havaya kaldırdı. Herkes meraklı gözlerle ne olacağını izlerken Kaptan Tuto baltasını sallayarak denize fırlattı. “Kendim için bile olsa tek bir ağacı dahi kesemem,” dedi. Böylece cadıların Büyük Ağaç’tan sihirli süpürgeler yapma planları suya düştü. Periler
sevinç içinde Kaptan Tuto’ya teşekkür etti.

Derken göçmen kuşlar havada görünmeye başladı. Ağacın üzerine tünediler. Sonra kuşların lideri neler olup bittiğini öğrendi. Kaptan Tuto’ya döndü, “Eğer bu ağacı kesseydin, göç yolunda dinlenebileceğimiz başka bir yer olmayacaktı. Kuşlar dinlenemedikleri için okyanusu geçemeyecek ve göç yolculuğunu tamamlayamayacaklardı. Yeryüzünde artık kuş kalmayacaktı”
dedi. Kuşları bir araya toplayarak olanları anlattı. Sonra Kaptan Tuto’nun yanına gelerek, “Sen, ağacı kesmeyip kuşları düşündün, biz de senin için bir sepet yapıp seni bu sihirli adadan kurtaracağız” dedi ve Kaptan Tuto’yu sihirli adadan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturdular.

Serhat Keskin

Alisenin Uzay Yolculuğu

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir