Kategori: Osmanlı Hikayeleri

Parlayan Kılıç

Venedik elçisi Antonio Giustiniani, Yavuz Sultan Selim’in huzuruna girer. Yeri öpüp...

Fatih ve Hocazade

Sultan Mehmed Han (Fâtih) Osmanlı tahtına oturup da onun âlimlere muhabbeti ve lütf-u ihsânı ün...

Fetih Vaktidir

Sultan Üçüncü Mehmed Hanla birlikte Eğri Seferine katılan Şemseddin Sivasi hazretleri nin...