İrem Bağları

Nuh tufanının ardından uzun yıllar geçmişti. Arabistan’ın güneyinde yemen civarında güçlü bir kavim yaşıyordu. Çok sağlam ve güzel binaları vardı. Zengin bir kavimdi. İçerisinde çeşit çeşit ağaçların, meyvelerin, bitkilerin olduğu çok bakımlı ve güzel bahçeleri vardı. Bu ünlü bahçelerin ismi İrem Bağları idi ve bahçeleriyle övünüyorlardı.

Kendilerini üstün görüp başkalarını aşağılayan bu kavmin ismi Âd kavmi idi. Zayıfları, yoksulları eziyorlar, onlara haksızlık ediyorlardı.

Âd kavmi, Allah’ı tanımıyor, bilmiyor, putlara tapıyordu. Her şeyin Allah tarafından verildiğini unutmuşlardı. Onlara doğru yolu göstermek için Allah Teâlâ Hûd Peygamber’i görevlendirdi. Hz. Hûd onların durumuna çok üzülüyordu. Onlara Allah’a iman etmeleri gerektiğini, her şeyi onlara Allah’ın verdiğini hatırlattı. Sahip oldukları her şeyi onlara veren Allah’a itaat etmelerini istedi. Âd kavmi, Hz. Hûd’a inanmıyor, onu dinlemiyordu. Hz. Hûd ise ısrarla onları Allah’ın birliğine çağırmaya devam etti. Eğer iman etmezlerse kendilerine bir azap geleceğini söyledi. Onları uyardı. Fakat Âd kavmi Hz. Hûd’un sözlerini dikkate almayarak;

-İster öğüt ver, ister verme, bizim için fark etmez, söylediklerini önemsemiyoruz! Hiç umurumuzda değil, diyerek Hz. Hûd’a hakaret ettiler, onu yalancılıkla ve akılsızlıkla suçladılar. Sağlam binalara çok güveniyor, onlara hiçbir şeyin zarar vermeyeceğini düşünüyorlardı. Hûd Peygamberin uyarılarını ciddiye almadılar.

-Bizi korkuttuğun azap nerede hani, gelsin de görelim, diye alay etmeye devam etiler.

Allah’a olan isyanlarını ve kötülüklerini daha da artırmışlardı.Bir gün ülkelerinde görülmemiş bir kuraklık başladı. Yağmur yağmaz,akan sular akmaz oldu. Güzellikte eşi benzeri bulunmayan İrem bağları kururdu,sarardı,soldu.Oysa ne kadar da övünüyorlardı İrem bağları ile. Fakat hâlâ her şeyi yaratan Allah olduğuna ima etmiyorlardı.

Kuraklık devam ederken bir gün gökyüzünde bir bulut kümesi gördüler. Bulut kümesini bereketli bir yağmurun habercisi zannettiler. Hûd Peygamber’in uyarısı boşa çıktı diye sevindiler.Fakat yanılmışlardı. Gelen şiddetli bir kasırgaydı. Uğultusu ürkütüyordu. Her şeyi gökyüzüne kaldırıp sonra da yere savuruyordu. Allah’ın emriyle başlayıp sona eren bu kasırga yedi gece sekiz gün sürmüştü. Böylece Âd kavmi yok olup gitti. Geride Hûd Peygamber ve ona iman edenler kalmıştı.

 

Yazan: F.Feyza GÜNER

Diyanet Çocuk-Mart-2019

 

 

“Sevgili Anne Babalar!

Gördüğüm kadarıyla çocuklarımıza İrem ismini koyan birçok anne ve babamız var. Geçmişte İrem ismi İrem bağlarıyla anılmış, övünmenin böbürlenmenin adı olmuş ve bir kavmin imtihanı olmuştur. O kavim de helak edilmiştir. Sizlerden istirhamım çocuklarımıza isim koyarken dikkatli davranmanız ve özenli olmanızdır. Anne ve babanın görevleri sayılırken Peygamber Efendimiz (as) ” Çocuğa güzel bir isim koymak evladın ana baba üzerindeki haklarındandır” buyurmuştur.Vesselam.  (Bayram MİROĞLU)”

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir