Hz Süleyman ve Kanadı Kırık Kuş

“Sizin en iyiniz, ahlâkı en iyi olanınızdır.” (Hadis-i Şerif)

Hazreti Süleyman güçlü bir devlete ve orduya sahipti.

Adaletle hükmeden bir peygamber ve devlet başkanıydı.

Sadece insanlara değil hayvanlara da hükmederdi.

Bir gün bir kuş, kanadını bir derviş’in kırdığından şikayet ile Hz Süleyman’a gelir.

Şikayetçi kuş, derdini anlatır ona. Hz Süleyman da o kuşun şikayetçi olduğu derviş’i buldurur, huzuruna getirtip sorar:

Bak bu kuş senden şikayetçi. Niye kırdın kuşcağızdın kanadını?

Derviş kendini savunur:

Sultanım, Allah bu mahlukatı âdemoğlunun hizmetine vermiştir. Ben, bu kuşu avlamak istedim. Yine de ona kaçması için fırsat verdim, fakat o bekledi.

Adeta; “Gel beni tut, ne istiyorsan yap dedi.” Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım. Tam yakalayacakken kaçmaya çalıştı.

O esnada da kanadını incittim.

Bunun üzerine Hz Süleyman kuşa döner:

Bak bu adam da haklı… Sen niye kaçmadın? O sana sinsice yaklaşmamış. Neticede Sen uçup kaçabilirdin. Şimdi kolum kanadım kırıldı diye şikayet ediyorsun. Kuş itiraz eder:

Efendim, bu kişi bir avcı olsaydı o zaman hemen kaçardım. Ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Bundan bana zarar gelmez diye düşündüm. Derviş olanın ne işi olur böyle şeylerle…

Hz Süleyman bu savunmayı beğenir ve kuşu haklı bulur. Kısasın yerine gelmesi için Derviş’in kolunun kırılması gerekir der. Kuş dervişe acır:

Efendim öyle yapmayın!

Ne yapayım?

Efendim, bunun kollu kırarsanız Bir gün kolu iyileştikten sonra aynı şeyi yine yapabilir.

Peki ne yapalım? Siz bunun üzerindeki derviş kıyafetini çıkarın, derviş

libasından sıyırın! Sıyırın ki diğer kuşlar benim gibi aldanmasın!

(Hikayelerle Kavramlar)

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir