Hazreti İsmail Aleyhisselam

İbrahim Peygamber Allah’a dua etmiş, kendisine iyi bir evlat vermesini istemişti. Ve duası kabul olmuş, Hz. İbrahim ile Hz. Hacer’in bir oğlu dünyaya gelmişti: İsmail (as).

İbrahim (as), Allah’ın emretmesiyle eşi Hacer ve oğlu İsmail’i Mekke’ye getirmiş, yanlarına bir miktar yiyecek ve içecek bırakarak oradan ayrılmıştı.

Bir ağacın gölgesine yerleşen Hz. Hacer’le oğlu İsmail’in bir müddet sonra yiyecek ve içecekleri tükenmişti. İsmail acıkıp, susayınca ağlamaya başlamıştı.

Annesi Hz. Hacer, su bulmak için bir tepeden diğerine diğerine koşuyordu. Safa tepesine gidiyor, orada bir şey göremeyince hızlıca karşıdaki diğer tepeye, Merve tepesine yöneliyordu. Belki birini görürüm veya bir su bulurum ümidiyle iki tepe arasında yedi kez gidip gelmesine rağmen hiçbir şey bulamamıştı. Çaresizlik içindeydi.

Hz. Hacer evladına su bulma telaşıyla koştururken bir ara evladının sesinin kesildiğini fark etti. Bir şey mi oldu diye korkuyla Hz. İsmail’i bıraktığı yere geldiğinde ne görsün!

Hz. İsmail’in ayaklarının olduğu yerden su çıkmış, akıyordu. Hz. Hacer bir taraftan su kabını dolduruyor, diğer taraftan su akıp gitmesin diye çevresini eliyle havuz yapmaya çalışıyordu.

Civardan geçenler orada su kaynağı olduğunu görüp o sudan faydalanmak istediklerini Hz. Hacer’e söylemişlerdi. Bu topraklara yeni sakinler yerleşmeye başladı.

Zamanla Hz. İsmail büyüdü, O çok akıllı, babasının sözünü dinleyen, uysal bir çocuktu. Bir gün Hz. İbrahim rüyasında oğlu İsmail’i kurban ettiğini gördü.

Peygamberlerin Allah’tan vahiy almalarının bir yolu da rüya idi. Allah (cc), Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’i imtihan etmek istemişti. Hz.İbrahim rüyasını oğluna anlattı.

İsmail (as) babasına endişe etmemesini söyleyerek:

-Babacığım sana verilen emri yap! İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi.

Hz. İbrahim ile oğlu Hz.İsmail, Allah’a inanan, O’nun istediği, emrettiği her şeye boyun eğen, itaatkâr kullardandı.

İyi ve güzel işler yapan kimselerdi. Allah, onların bu güzel tavırlarını mükafatlandırdı.

Allah (cc), onları imtihan etmiş, her ikisi de imtihanı geçmişlerdi.ve o sırada Allah, onlara bir kurbanlık göndererek Hz. İbrahim’den oğlu yerine o kurbanlığı kurban etmesini istemişti.

Hz. İbrahim ve oğlu İsmail (as)’ın her ikisinin de Allah’a sadakatle bağlı oldukları görülmüştü.

 

Yazan: F.Feyza GÜNER

Diyanet Çocuk-Haziran 2019

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir