Category

Türk Efsaneleri

Türk Efsaneleri

Efsaneler, mitlerle olan benzerlikleri ile dikkat çeken halk bilimi ürünleridir.

Efsanelerin oluşum zamanının mitlerden sonra olduğu bilinmekle beraber efsaneler de oldukça eski hikayelerdir “Efsaneler, bir tarife göre mitlerin modernleşmiş şekli olarak ifade edilmekte, çok eski hikayeler olduğu söylenmektedir.

Kaynaklarını, mitolojiden, tarihten, dinden, günlük olaylardan alan efsaneler, zamanla mitolojik olay ve kahramanların tarihi devirler içine yerleşmesiyle de oluşabilirler.

Başlıca özelliği inanış konusu olan efsaneleri anlatan ve dinleyenler,
efsanedeki olayların doğru olduğuna inanırlar.

Genellikle olağanüstü unsurların yer aldığı efsanelerin bir diğer niteliği de düz konuşma diliyle anlatılması ve “her türlü üslup kaygısından yoksun, hazır kalıplara yer vermeyen kısa bir anlatı oluşudur.