Haydutların Mağarası

Haydutların Mağarası

Haydutların Mağarası, Uzun kış akşamlan yel bacada ıslık çaldığında, ku-durmuş deniz gibi gürültü çıkardığında Tatarlar ...
Aksak Timur

Aksak Timur

Aksak Timur, Bir köyde Abdullah isminde bir adam varmış. * Bunun hatunu hamile imiş. O sırada ...
Timurlenk Kulesi

Timurlenk Kulesi

Timurlenk Kulesi, Şimdiki Barna* köyü yakınlarında Timurlenk Han ile başka bir han arasında büyük savaşlar olmuş. ...
Yılan Dağı

Sak-Suk

Sak-Suk Bir zamanlar bir kan koca varmış. Bunların bir oğulları ile bir kızları varmış. Bunlar ...
Alp Dağı

Alp Dağı

Eski zamanlarda bir ihtiyar adam ile bir nine varmış. Bunların bir de oğulları varmış. Oğulları ...
Yılan Dağı

Yılan Dağı

Evvelce Kazan başka bir yerde, Kazanka’nın öte yakasında imiş. Eski Kazan’da bir arıcı yaşarmış. Şimdiki ...
Toybike Kazanı

Toybike Kazanı

Şehr-i Bulgar’da halk bolluk içinde yaşayıp, ilerlemiş. Bir gün Hantimir isimli Moğol hanı gelip Bulgar’ı ...
Eyne İle Geyne

Ayuküydirgen

Ayuküydirgen Çok eski zamanlarda, bundan yüzlerce yıl önce, Bulgar devleti topraklarından şimdiki Tataristan Cumhuriyetinin Zöye ...
yıldız

Zühre Yıldızı

Zühre Yıldızı Zamanında, Zühre isimli çok güzel, çok akıllı, çok çalışkan bir kız varmış. Bunun ...
Eyne İle Geyne

Kafesteki Kuş

Kafesteki Kuş Rivayet ederler ki Karun, zengin kadar zengin bir adamın üç yiğit oğlu varmış. ...

Posts navigation