Yılan Dağı

Sak-Suk

Sak-Suk Bir zamanlar bir kan koca varmış. Bunların bir oğulları ile bir kızları varmış. Bunlar ...
Alp Dağı

Alp Dağı

Eski zamanlarda bir ihtiyar adam ile bir nine varmış. Bunların bir de oğulları varmış. Oğulları ...
Yılan Dağı

Yılan Dağı

Evvelce Kazan başka bir yerde, Kazanka’nın öte yakasında imiş. Eski Kazan’da bir arıcı yaşarmış. Şimdiki ...
Toybike Kazanı

Toybike Kazanı

Şehr-i Bulgar’da halk bolluk içinde yaşayıp, ilerlemiş. Bir gün Hantimir isimli Moğol hanı gelip Bulgar’ı ...
Eyne İle Geyne

Ayuküydirgen

Ayuküydirgen Çok eski zamanlarda, bundan yüzlerce yıl önce, Bulgar devleti topraklarından şimdiki Tataristan Cumhuriyetinin Zöye ...
yıldız

Zühre Yıldızı

Zühre Yıldızı Zamanında, Zühre isimli çok güzel, çok akıllı, çok çalışkan bir kız varmış. Bunun ...
Eyne İle Geyne

Kafesteki Kuş

Kafesteki Kuş Rivayet ederler ki Karun, zengin kadar zengin bir adamın üç yiğit oğlu varmış. ...
Güldirsin

Güldirsin

Güldirsin Vaktiyle Harzem ülkesinde Gülistan derler ahad edilmiş bir yer varmış. (ahad edilmek: Rahata kavuşmak) ...
teveş

Teveş

TEVEŞ Yürümüşler Başkurtlar bir kurdun ardı sıra, Yurt kurmuşlar güzel Ural dağlarına. Atlarından yılkı, davarlarından sürü, ...