Başkurt

10-Ulukayın

Gecenin ilerleyen saatlerinde ufukta Ulu kayın göründü. Karanlık içerisinde etrafında uçan ruhların mavi ışığı altında ...
Başkurt

9-Tulpar

Kara Baykuş seslendi, şu taraftan itler!.. İt-Barak soyundan iki grup bu ses üzerine hırçınca kükrediler, ...
Başkurt

8-Kimsin Sen

Kayra Han Yerde dokuz dallı bir ağaç bitirdi, işte bu ağaç ulu kayındır dedi. Dünyanın ...
Başkurt

7-Av

Erlik Bey’im, iki varlık gördüm, biri mahiyetinizde olanlara benzer idi, bir diğeri ise kurt idi. ...
Başkurt

6-Yol

Ulu Kayı’na gidiyoruz diye cevap verdi May-Tere. Ulu kayın sözünü duyunca aşina çok şaşırmıştı, çünkü ...
Başkurt

5-Yeni Hayat

5-Yeni Hayat Gökyüzünden bir anda sular akmaya başladı. Yağmurun gelmesi ile varlık tekrardan sağ elini ...
Başkurt

4-Tükeniş

4-Tükeniş Aşina kütüğe saldırmaya başladı ama onu yerinden oynatamıyordu. Abikeye baktı gözleri öfke ile dolup ...
Başkurt

3-Beklenmedik

Beklenmedik İkili tüm güçleri ile koşuyorlar etraflarından gelebilecek tehlikelere karşı birbirlerini kolluyorlardı. Abike gittikleri yollarda ...
Başkurt

2-Kızıl Çiçekler

Kızıl Çiçekler Birdenbire yüksek bir ses duyuldu ve gözlerini ilk açan aşina oldu, gökyüzünde alışılmamış ...
Başkurt

1-Uyanış

May-Tere Uyanış Gözlerini açtığında büyük bir huzursuzluk sezerek etrafına baktı, hâlbuki herkes ve her şey ...