Aksak Timur, Büler şehrini almaya gelmiş. Bunun için uzun zaman savaşmış.

Ne kadar savaşsa da alamamış.

Bundan sonra o, dilenci kılığına girip, Büler’de bir ihtiyar kadının evine girmiş.

Kadın kız kısmı çok konuşur, bu hatun Aksak Timur’u tanıyamayıp konuşmuş:

– İşte, demiş, Aksak Timur Han bizim şehri almak istiyor.

O şehri, güvercinlerin ayağına ateş bağlayıp gönderirse alır ancak.

Aksak Timur’a da bu gerekmiş.

Bunu işitince çok sevinmiş. İhtiyar kadına bütün eşyalarını toplayıp Büler’den gitmesini söylemiş ve şöyle demiş:

– Nerede altına ateş yakmadan, kazan altında ateş tutuşsa, orada dur, yerleş.

Kocakarı bunun dediklerini yapmış, bir kazanla bütün eşyalarını alıp  Büler’den çıkıp gitmiş.

Bir yere varıp kazanını koymuş, altına ateş yakmadan, kendiliğinden ateş yanmış. Kocakarı orada yerleşmiş.

Onun yanına başka insanlar da gelip yerleşmiş.

Böylece ■ Kazan şehri “Kazan ismiyle anılmış.

 

You may also like

Yılan Dağı

Sak-Suk

Sak-Suk Bir zamanlar bir kan koca varmış. Bunların bir oğulları ile bir kızları varmış. Bunlar ...
Alp Dağı

Alp Dağı

Eski zamanlarda bir ihtiyar adam ile bir nine varmış. Bunların bir de oğulları varmış. Oğulları ...

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir