Ali Duhâ Suresini Öğreniyor

İçeri girdiğinde Ali heyecanla Salih Dede Kur’an okuyordu.

Torununu görünce yaşlı adam mushafı huşu ile kapattı. Küçük çocukta saygıyla sordu: Dedeciğim hangi sureyi okuyordun? “Duhâ Suresini dedi” ihtiyar.

Ne güzeldir manası. Anlatayım hemen.

Gecikince vahiy, Mekkeli müşrikler ettiler hemen dedikodu:

“Rabbi Muhammed’e küstü, terk etti onu.”

Sevgili Resulümüz üzüldü pek çok,

Bir müddet bekledi hüzünle.

Büyük bir hasretle gözlenen müjde,

Sonunda geldi Rabbimizden.

Diyordu ki yüce Allah Duhâ Suresinde:

“Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin olsun ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.”

Ardından müjde veriyordu,

Büyük başarılar bekliyordu Hz Peygamberimizi.(as.)

Yaşlı adam bütün kalbiyle anlatıyordu Duhâ Sure’sini:

Rabbim bu surede ne güzel sayfalar açıyor,

Ne hoş nimetler veriyor kullarına!

Diyor ki yüce Allah:

“Gerçekten ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

Pek yakında Rabb’in sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.”

Ve Yüce Allah, Sevgili Rasul’e hatırlatıyordu:

“O, seni yetim bulup barındırmadı mı?

Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?

Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

Öyleyse yetimi sakın ezme.

Sakın isteyeni azarlama ve Rabb’inin nimetini minnet ve şükran’la an.”

Ali dikkatle dinliyordu dedesini,

Sonra yavaşça konuştu:

O zaman Duhâ Suresini çok iyi öğrenmeliyim,

Düşünmeliyim manasını.

“Evet, dedi” Salih dede, Duhâ suresini okumalısın sen her zaman.

Yaşama sevincin çok artar, inancında.

Güçlenirsin…

Yetime, fakire, çaresize ne yapacağını bilirsin…

 

Yazan: Suzan ÇATALOLUK

Diyanet Çocuk Eylül,2018

 

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir